Att gå igenom en krigszon och komma ut hel på andra sidan.

Att gå igenom en krigszon och komma ut hel på andra sidan.

Trots att en genomgången behandling ofta blir ett trauma likt att ha deltagit i krig. Vårt uppdrag var att lansera Cancer- och Trafikskadades Riksförbunds nya inriktning.