Ett hållbart magasin

Veidekke Print

Byggbranschen står för en stor del av Sveriges miljöpåverkan. Därför är hållbarhetsarbete extra viktigt för Veidekke. Därför har man valt att ta fram Hållbar. Ett magasin där man lyfter fram Veidekkes viktiga hållbarhetsarbete.