CancerRehabFonden har ökat sin kännedom

CancerRehabFonden Motion / Print

Vårt arbete för CancerRehabFonden har gett resultat. Förutom att kännedomen har ökat kraftigt, har gåvor och andra donationer på ett år ökat med närmare 3 miljoner kronor. Vi har satt ihop en liten film som berättar om hur det gick till.

Relaterade enheter

Vad tänker du på när du haft cancer?

Vad tänker du på när du haft cancer?

Även om man blivit frisk från sin cancer, behöver man stöd och hjälp för att komma över ett trauma lika starkt som att befunnit sig i en krigszon. CancerRehabFonden arbetar för att så många som möjligt ska få eftervård och rehabilitering. Den här filmen ska se till att fler känner till det.

Att gå igenom en krigszon och komma ut hel på andra sidan.

Att gå igenom en krigszon och komma ut hel på andra sidan.

Trots att en genomgången behandling ofta blir ett trauma likt att ha deltagit i krig. Vårt uppdrag var att lansera Cancer- och Trafikskadades Riksförbunds nya inriktning.